Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Spørsmålsrude 2 til referansegruppa


En av de viktige tingene med en referansegruppe er å få vite noe om hvordan DU/DERE tenker om det vi har gjort.

Jeg vil under forsøke å beskrive noen prosesser for å høre hva dere tenker.

Det er VIKTIG at før du leser det som står under har les og svart på de første spørsmålene

Disse 7 spørsmålene er ganske generelle - allikevel er det viktig for meg å høre hva du tenker.

De er delt opp i et spørsmål hvor du skal si noe om hva du tenker om en påstand, i tillegg til at du skal komme med et råd.

(Husk at hvis du har sagt at svarene kan behandles åpent så vil de legges ut på denne siden sammen med ditt navn. Hvis du ber om at de skal behandles anonymt blir de kun brukt anonymt i avhandlingen - ikke lagt ut her. Jeg håper selvsagt på flest mulig åpne svar)

I den siste runden med spørsmål vil jeg ta opp helt konkrete spørsmål knyttet til vanskelige valg i prosjektet hvor jeg kanskje har valgt feil - eventuelt at de valgene jeg har gjort at prosjektet har tatt en vei som kanskje ikke er så lurt)

1: Samarbeid med bedrifter.

I forsøket har vi forsøkt å snakke med bedrifter om de kan tenke seg elever ute i praksis i noen uker før de eventuelt kan starte en prosess mot lærekandidatordningen.

Hva tenker du om dette ?

Bør bedriften få lov å "test ut" elevene på denne måten uten betaling og uten noen kontrakt ?

I forsøket ønsker vi at elevene skal ha en periode hvor de etter praksisperioden er lærekandidater helt uten lønn. De kan i denne perioden - som kan være mellom 1 til 12 mnd - gjerne ha støtte fra NAV, men de skal ikke koste noe for bedriften. Begrunnelsen er at de ikke bidrar med noe særlig til bedriften, og denne tiden tilsvarer den tiden som elevene skulle gått i skole og hatt YFF helt uten lønn.

Hva tenker du om dette ?

Mange bedrifter blir tilbudt gratis arbeidskraft fra NAV - eksempelvis folk i AAP - og bedriften får i tillegg tilskudd for å ta vare på dem. Hvordan skal lærekandidater kunne konkurrere mot dette hvis bedriften skal betale vanlig lærlingelønn på samme måte som en vanlig lærling.

Hvordan skal man få en bedrift til å si ja til samarbeid rundt en lærekandidatperiode hvis bedriften får masse utgifter og lite hjelp ?

Er det ikke slik at elevene som ikke har gått på vgs eller mangler mye på vgs bør kunne jobbe uten lønn på samme måte som man gjør i YFF.

Hva tenker du om dette.

Hvordan bør dette organiseres.

2: Læring på læringssenteret

I forsøket har vi fokusert på å få elevene interessert i noe som har med hobbier å gjøre før de begynt å lære salgsfaget.

Hva tenker du om dette ?

Bør man begynne med undervisning i salg med en gang eller skal man vente ? Hvor lenge bør man vente med salgsundervisning ?

Hvor viktig er fagopplæringen i salg for en som skal bli lærekandidat. Hva bør han kunne?

Bør lærekandidaten kunne nesten det samme som en lærling, eller det greit at en lærekandidat bare kan noen få ting knyttet til salg - slik som å sette varer inn i hylla.

3: Oppmøte og arbeidstid.

I forsøket har vi fokusert på kort oppmøte i starten for så å utvide med 30 min annenhver dag. Dette betyr at mange kun har 2 timers oppmøte i starten og først etter noen uker er de på jobb i 6 timer.

Hva tenker du om dette ?

Bør man satse på et et opplegg hvor man så fort som mulig etterligner tider som finnes i arbeidslivet ? Hva vil være fordelen med et slikt opplegg ?

Bør en som går på læringssenteret kunne klare mer enn 4 timer etter 2 mnd, eller bør vi fortsette å hjelpe ungdommer etter 6 mnd hvis de ikke klarer å møte opp i mer enn 4 timer ?

4: Praktisk læring med salg av klær på nett .

I forsøkte har vi forsøkt å finne praktiske situasjoner som elevene kan jobbe med. Dette er veldig krevende i salgsfaget, men vi har blandt annet gjort flere forsøk på å jobbe med salg av klær via nettsider, facebook og apper som Ties.

Hva tenker du om dette ?

I prosjektet har vi forsøkt å finne noe å motivere elevene med og vi har nå tilbudt dem en bonus utbetalt fra Omsorgsverket AS for hvert klesplagg de selger.

Hva tenker du om dette ?

Bør man selge klær på andre måter - og hvordan skal man få til dette slik at ungdommene tør og stille opp - og at de kan få motivasjon for å stå på.

5: Angst , rus og psykiske utfordringer

I prosjektet har vi sett at mange av ungdommene sliter med angst og psykiske utfordringer. Vi har forsøkt å gi elevene små utfordringer først, for så å øke utfordringene gradvis slik at de f.eks. etterhvert må tørre å gå inn i en butikk å spørre om ting, eller at de selv må ta initiativ for å spørre når noe går galt. 

Hva tenker du om dette ?

Flere av elevene sliter så mye med angst at de ikke klarer å gjennomføre utplassering eller til og med møter med NAV. Hvordan bør vi jobbe for å få elevene videre på dette feltet ?

I prosjektet har noen av elevene også hatt problemer med rus noe som har gitt utfordringer i forhold til om de bør få være sammen med de andre.

Hva tenker du om dette ?

Bør vi "kaste ut" de som er ruset og ha en karantenetid før de kommer inn igjen, eller bør alle få være på læringssenteret uansett hvordan de er i sin tilstand.

Hvor mye bør motivasjon for å komme ut av plager med rus og angst bety for å få hjelp ?

6: Selvstendighet i arbeidsrutiner

I prosjektet har vi forsøkt å gi elevene mulighet til selvstendig jobbing. Dette har ført til at de i perioder har jobbet alene og vi har bevisst ventet med å komme med spørsmål om hvordan det går, eller hva de trenger hjelp til. Vi har forsøkt å lære dem at det ikke skjer noe hvis de ikke spør.

Hva tenker du om dette ?

I flere situasjoner er det mer morsomt å jobbe sammen med noen, men her er også utfordringen kan to ungdommer som sammen skal løse en oppgave kan ende opp med å trekke hverandre ned slik at ingen av dem gjør noe. Hvordan bør arbeidet organiseres ?

Flere bedrifter bruker ordet "selvgående" om arbeidskraft de ønsker å bruke. Kan man forvente dette av en som skal bli lærekandidat - og hvordan kan man hjelpe en ungdom til å forstå hvor viktig dette er.

Bør man lage en oversikt over arbeidsoppgaver hver dag til elevene, eller bør elevene selv få ansvar for en slik liste - hva gjør man eventuelt da når elevene ikke ønsker å gjøre noe, eller ikke ønsker å lage en liste selv ?

Bør "idiotiske" oppgaver som å rydde søppel, hente post,  vaske gulv, toalett, kjøre søppel eller rydde på kjøkken være aktuelle arbeidsoppgaver. Hvem er ok - hvem er ikke ok - og hvorfor ?

Er unnskyldningen at oppgaven er "kjedelig" en godkjent grunn for ikke å gjøre en oppgave.

7: Film og bilde

I prosjektet har det vært viktig å bruke film og bilder slik at ungdommene skulle lære bruk av digitale medier sammen med aktiv film og bilde bruk. Elevene har flere ganger blitt utfordret til å legge ut bilder de har tatt av mago B på våre kontoer på sosiale medier. Flere har fått prøve seg på å lage filmopptak og sette dette sammen med varierende hell.

Hva tenker du om dette ?

Mange ungdommer er redde for å gjøre feil og opplever at det å ta en filmsnutt eller et bilde ikke er så veldig lette. Noen ungdommer forter seg bare for å bli ferdig med oppgaven og har ingen særlig glede eller mestringsfølelse av å jobbe med film og foto. Hvordan bør vi legge opp arbeidet slik at de forstår at dette er en viktig del av salg og markedsføringsfaget.

Svar på spørsmål


I denne kolonnen vil vi etterhvert publisere linker til svar fra de ulike deltakerne i undersøkelsen slik at man kan se hva de ulike mener.

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn